A LÉTÜNK 2019/ 1. SZÁMÁNAK tartalma:

A LÉTÜNK  1. SZÁMÁNAK TARTALMA

 • Major Lenke – Ivanović, Josip – Lepeš, Josip – Grabovac Beáta, Námesztovszki Zsolt
  A pedagógiai, pszichológiai, módszertani (PPM) képzés hatékonyságvizsgálata
 • Major Lenke – Kovács Elvira – Pintér Krekity Valéria
  A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tantervének változása a kezdetektől napjainkig
 • Hercz Mária
  Fiatalok elvándorlásának csökkentése pedagógiai szemléletváltással és módszerekkel
 • Jelena Knežević – Bojan Lazić – Sanja Maričić – Aleksandar Petojević
  A projektoktatás bevezetése a matematikatanításba
 • Кнежевић, Јелена – Лазић, Бојан – Маричић, Сања – Петојевић, Александар
  Увођење пројектног рада у разредну наставу математике
 • Zakinszky Toma Viktória
  Tanulás, olvasás, új média (új lehetőségek – régi örökség)
 • Viktoria Zakinski Toma
  Učenje, čitanje, novi mediji (nove mogućnosti – staro nasledstvo)
 • Janek Noémi
  Érintéstől a kattintásig – online jelenlét és internethasználat óvodáskorban
 • Janek Noémi
  From touch to click – online presence and internet usage between the ages of 4 and 7
 • Molnár György – Szűts Zoltán
  Modern IKT és hálózatalapú tanulástámogatási lehetőségek a nonformális és informális tanulási folyamatban