Előzetes

MEGJELENT A LÉTÜNK 2017/1-ES SZÁMA, TARTALMA:

TANULMÁNYOK

– LEHET-E A MAMMONBÓL TALENTUM? (A GAZDASÁG, A KÖRNYZET ÉS A KÖZJÓ ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK VIZSGÁLATA AZ EMBERI GONDOLKODÁSMÓD ALAPJÁN)
– A 145. NÉPFELKELŐ GYALOGDANDÁR KÜZDELME ORSOVA KÖRNYÉKÉN 1916-BAN
– GLOBÁLIS NAGYHATALMI PÓKERJÁTSZMA – DILEMMÁK, ALTERNATÍVÁK
– FÉRFI VISELET GOMBOSON A 20. SZÁZADBAN
– „ŐSEINK ÉS ELŐDEINK ÖRÖK EMLÉKEZETÉRE A JÖVŐ HALÁSZNEMZEDÉKNEK PEDIG TANULSÁGRA”HALÁSZATI ÖRÖKSÉG A DUNA MENTÉN”
– ÚJRAJÁTSZOTT GYERMEKJÁTÉKOK
– SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUMOK LEHETŐSÉGEI A TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS TERÜLETÉN
– VÁLTOZÓ TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁSOK BALAVÁSÁRON
– ISKOLÁK ZENTAGUNARAS TÖRTÉNELMÉBEN
– A JOGI SZÖVEGEK NYELVI ÉRTELMEZÉSE ÉS A JOGI FORDÍTÁSOK (A NYELVI ÉRTELMEZÉS MINT A JOGALKOTÓ ÉS A JOGALKALMAZÓ VALÓS AKARATA AZONOSÍTÁSÁNAK ESZKÖZE)
– A SZABADKAI BÁBSZÍNHÁZ MEGALAPÍTÁSA – OTON TOMANIĆ PEDAGÓGIAI KÜLDETÉSE

KÖNYVISMERTETŐK

– A SZABADKAI MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR ELSŐ TÍZ ÉVE
– A SZABADKAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR LEVÉLTÁRI KALAUZA I. KÖTET
– MAJDÁN JÁNOS: A KÖZLEKEDÉS TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON (1700-2000)