Előfizetés

Hogyan fizethet elő folyóiratunkra

■■

Előfizethető az Izdavački zavod „Forum” 840–905668–94-es számlára (broj modela 97, poziv na broj [odobrenje] 16–80250–742131–00–04–820); előfizetéskor kérjük feltüntetni a Létünk nevét.

 

Előfizetési díj 2015-re belföldön 800 dinár.

Külföldre és külföldön egy évre 35 EUR.

Egyes szám ára 200 dinár.

 

A Létünk előfizethető:

A Forum Könyvkiadó Intézet címén

Vojvode Mišića 1.

21000 Novi Sad/Újvidék

Srbija/Szerbia

tel/fax: +381 (0)21 457 216),

 

Magyarországon

A LibroTrade Kft.-nél

1173 Budapest

Pesti út 237.

tel.: +36-1-254-0259

 

E-mail: letunk@forumliber.rs