Létünk 2015/4

társadalom • tudomány • kultúra

 

borito2015-4

TARTALOM

■■ 

 

Elméleti és történeti kutatások a digitális világban

 

Németh Ferenc: A bánáti művelődéstörténeti kutatások sajátosságai és kihívásai a 21. század elején

 

Szilágyi Mária: A bánsági falvak kutatása a modern vívmányok segítségével

 

Fehér Viktor: A Rákóczi-vonat kultusza Bács-Bodrog és Torontál vármegyében

 

■■ 

 

Digitális kor – Cyber Place – Oktatási és neveléstudományi kérdések

 

Rimai Dávid: Bevezetés a technokid fogalomhoz és jelenséghez

 

Ispánovics Csapó Julianna: A bibliográfiai adat a kibertérben és az iskolában

 

Kőrösi Gábor: A digitális oktatási módszerek hatásfokának felmérése az Eye-tracking technológia segítségével

 

Aknai Dóra Orsolya: A digitális pedagógus „fegyvertára” hálózatos tanulási környezetben

 

Éva Tóth: Projects Involving ICT in Vocational Schools/Az IKT alkalmazásának projektjei a szakközépiskolákban

 

Esztelecki Péter: A videók szerepe az online tananyagok felépítésében

 

Pásztor-Kicsi Mária: Elviselhetetlen kamaszok vagy ingerszegény tanulási környezet? (Tanári pozíció a netnemzedékek igényeivel és elvárásaival szemben)

 

Hajduné László Zita: A testnevelés tantárgy orientációját befolyásoló tényezők komparatív elemzése

 

Bertók Rózsa – Bécsi Zsófia: Szörnyeket nevelünk? (Az egyén válságának rétegei a 21. században)

 

■■ 

 

Olvasáskultúra és irodalom a kibertérben

 

Plonicky Tamás: Olvasási tendenciák a technika világában

 

Bátfai Erika – Fehér Péter: Olvassunk! – Digitálisan és/vagy papíron?! Problémák a digitális szövegértés körül

 

Törteli Telek Márta: A digitális szövegek értő olvasása

 

Kulcsár Sarolta: Interaktivitás és kreativitás az irodalmi művek forgatagában (Élményközpontú irodalomtanítás a Z generáció számára)

 

Romoda Renáta: Az irodalomtörténeti kutatás lehetőségei a világháló segítségével

 

Rizsányi Attila: A megszólaltatás mint versértelmezési lehetőség

 

Kocsis Lenke: A Byron-kutatás lehetőségei a kibertérben

 

■■ 

 

Sajtószabadság, felügyelet és cenzúra(mentesség)

 

Roginer Oszkár: Sajtószabadság, felügyelet és cenzúra(mentesség) (Zentai kisperiodikák 1945 és 1992 között, I.)

 

■■ 

 

Műhely

 

Basity Gréta: „Nálunk otthol mindenkinek van patikája!” (Nem csúnya az anyanyelvünk, még akkor sem, ha vajdasági magyar – Lanstyák István nyelvész, a Termini magyar–magyar szótárprogram szakmai vezetője az anyanyelv kérdéseiről)

 

■■ 

 

 

Szemle

 

Draginja Ramadanski: Drága Teó! – Avagy a kultúra érzékisége (Ferenc Nemet: U Adijevom krugu) (Utasi Anikó fordítása)

 

Turbucz Péter: Gondolattöredékek fejezetek mentén (Zóka Péter: Alexander Bernát és a „nemzeti filozófia”)

 

Fehér Viktor: Csíkszentdomokosi házasságkötési rítusok (Balázs Lajos: Sorsfordulások rítusai a székely-magyaroknál II.)

 

Czékus Géza: Hol folyt tanítóképzés Szabadkán?

Arhívum

Kiadványunk archívuma, letölthető PDF dokumentumok. Tovább...