Létünk 2015/2

társadalom • tudomány • kultúra

borito2015-1

TARTALOM

■■ 

Elmélet – történet – kísérlet

Palusek Erik: Mi kell a szülőföldön maradáshoz?

 

■■ 

Emlékezet

Zóka Péter: A politikum szerepe Alexander Bernát életművében

 

Bene Adrián: Brandenstein Béla Nietzsche-képe – ismeretelméleti nézőpontból

 

■■ 

Perspektíva: A(z) (tantárgy)oktatás pragmatikai kérdései – tudástranszfer – kompetencia

Karikó Sándor: A nevelésfilozófia horizontjai és kihívásai

 

Somogyvári Lajos: A kompetenciafogalom történetiségéhez

 

Varinthorn Boonying: Early Childhood Education and Care on Cultural Intelligence/A kisgyermekek nevelésének és tanításának hatása a kulturális intelligenciára

 

Hajdicsné Varga Katalin: Honvédelem és nevelés Magyarországon

 

Kiss Anita: Trágár kifejezések a Tanyaszínház 2013-as és 2014-es előadásaiban

 

■■ 

Műhely

Nemes Krisztina: Függetlenség – állam – nyelv: Katalónia különös esete

 

Nemes Krisztina: Törvénybe foglalt emlékezet

 

Kosztrabszky Réka: Narrációs technikák és paratextusok Szabó Magda korai regényeiben

 

■■ 

Szemle

Szögi Henrietta: A bánáti tipográfus (Németh Ferenc: A bánáti tipográfus)

 

Úri Andrea: Sorsfordító rítusok (Sorsfordító rítusok)

 

Vass Dorottea: Egy irodalompszichológiai kutatás módszerének újraéledése (Dr. Tóth Béla [1967]: Irodalmi érdeklődés az olvasástanulás kezdetén)

Arhívum

Kiadványunk archívuma, letölthető PDF dokumentumok. Tovább...