Létünk 2012/4

társadalom • tudomány • kultúra

2012-4

TARTALOM

■■

Elmélet – történet – kísérlet

David Wiles: A nyugati világ előadó-művészeti tereinek rövid története (Roginer Oszkár fordítása)

 

Perspektíva: Nemzetközi hatókörű tudományos tanácskozás a Létünk folyóirat kutatói vonzatkörében

Bence Erika: Társadalomtudományi, kultúratörténeti és kulturális antropológiai kutatások a XXI. század elején (Európai és regionális mozgások)

Németh Ferenc: A kultúrtörténeti kutatások összegezésének szükségességéről a 21. század elején

Csányi Erzsébet–Horváth Futó Hargita–Hózsa Éva: Létünk és kultúránk multidiszciplináris vonzatkörben

 

I.

Ifj. Korhecz Tamás: A nemzeti kisebbségek politikai szerveződése Szerbiában és annak sikeressége a 2012. évi
általános választások eredményeinek az ismeretében

Gábrity Molnár Irén: A szerb–magyar határon átívelő migrációs életvitel

Takács Márta: A kulturális és gazdasági antropológiai vizsgálatok XXI. századi matematikai módszerei

Jeges Zoltán: A matematikai modellezés rejtélyei

Rajsli Ilona: Az írott nyelvi kódváltás kifejezési lehetőségei a vajdasági kultúrtérben

 

II.

Káich Katalin: Művelődéstörténeti kutatásainkról: eredmények és feladatok

Géczi János: A történeti pedagógia segédtudománya: ikonológia-ikonográfia

Amedeo Di Francesco: A költészet mint imádság – Dsida Jenő „apokrif evangéliuma”

Draginja Ramadanski: A kultúrák áthatása (Fordítások eredeti nélkül) (Pásztor Kicsi Mária fordítása)

 

III.

Karikó Sándor: Hogyan neveljenek az iskolák? (Konformitás és nevelés)

Tapodi Zsuzsanna: Milyen esélye van az irodalomnak és az irodalomtanításnak a XXI. században? (Kultúratudományi kontextusok és imagológia – intermedialitás és adaptáció)

Viktorija Aladžić: A földszintes házak tipológiája és lakáskultúra a XIX. századi Szabadka példája alapján (Pásztor Kicsi Mária fordítása)

Ózer Ágnes: Védtelenül védett (A vajdasági magyar muzeális emlékek begyűjtésének, feldolgozásának és prezentálásának lehetőségei)

 

Szemle
Hózsa Éva: Elhalványított kontúrok (Németh Ferenc: Ady vonzáskörében)

Jovan Medurić–Lengyel László: A nagy kivándorlási hullám (Veliki val)

Varjasi Szabolcs: Magyar diákok a Vajdaságban: nyelvészeti tanulmányok (Bene Annamária: A vajdasági magyarok nyelvhasználati szokásairól)

Roginer Oszkár: Nem egy monográfia (Fajkutyák ideje – Vreme rasnih pasa)

*

Ágoston Pribilla Valéria: Könyvre hangolva (Könyv, de másként! Városi Könyvtár, Szabadka)


In memoriam Dr. Pál Tibor (1963–2012) (
Csorba Béla)

Arhívum

Kiadványunk archívuma, letölthető PDF dokumentumok. Tovább...