Létünk 2011/3

társadalom • tudomány • kultúra

2011-3

TARTALOM

■■

Elmélet – történet – kísérlet

Pósa Mihály: Az epesavak önszerveződése

 

Emlékezet: Liszt Ferenc (1811–1886)

Németh Ferenc: Liszt Ferenc Écskán és Nagybecskereken

Pándi Oszkár: Liszt Ferenc vándorévei

 

Perspektíva

Draginja Ramadanski: A hősi ének csipkéjébe kötözve (Tolnai Ottó Kisinyovi rózsájának fordítói interpretációja) (Drozdik-Popović Teodóra fordítása)


Örökség

Géczi János: Early Christian Anti-Symbolism (I.)

Géczi János: Korakeresztény anti-szimbolika (I.)

Viktorija Aladžić: Az építőművészet szimbolikus nyelvezete Szabadka példája alapján (Máté Emese fordítása)

 

Műhely

Bertók Rózsa: Moral Philosopher or Economist? (II.) (Adam Smith’s Influence in the 20th Century)

Bertók Rózsa: Morálfilozófus vagy közgazdász? (II.) (Adam Smith hatása a 20. században)

Korompay Klára: Az irodalmi névadás fogalmáról

Ispánovics Csapó Julianna: A magyar iskolai értesítők kialakulása és feltárása

 

Szemle

Kocsis Árpád: „Egy” becskereki Várady család története (Várady Imre: Napló I.)

Gruber Enikő: A könyvkiadás szerepe a vajdasági magyar irodalom kialakulásában (Ispánovics Csapó Julianna: A bácskai magyar irodalmi kultúra előtörténete a régió magyar könyvkiadása szempontjából)

Pál Tibor: A szerb kérdés a magyar országgyűlés előtt 1690–1918 (Dejan Mikavica: Srpsko pitanje na Ugarskom saboru 1690–1918)

Bene Annamária: Szubjektíven az Értelmezésekről (Danyi Magdolna: Értelmezések)

Cini Zoltán: A vajdasági népéletről (Silling István: Ünnepek és hétköznapok)

Lengyel László: Értékmentés és közösségi szerepvállalás (Szerda András: Óbecse napsugaras oromzatai)

Barcsi Tamás: A létezés misztériumának mítosza (John Carroll: Jézus, a Létező)

Barcsi Tamás: A tökéletes szépségű hölgy (Agnolo Firenzuola: A női szépségről)

Törteli Telek Márta: A Dalton-terv

*

Kovács Krisztina–Novák Anikó: Interkulturális beszédmódok (A csíkszeredai III. Imagológiai Konferenciáról)

Ispánovics Csapó Julianna: Kommunikációs kultúra és transzlingvisztika Európában (Nemzetközi konferencia – Marosvásárhely)

Varga László: Mindenki tud valamit, senki nem tud mindent (A kooperatív tanulás izlandi példája)

Máté Emese: 60 éves a hollandiai Mikes Kelemen Kör

Arhívum

Kiadványunk archívuma, letölthető PDF dokumentumok. Tovább...