Létünk 2011/2

társadalom • tudomány • kultúra

2011-2

TARTALOM

■■

Elmélet – történet – kísérlet

Bertók Rózsa: Moral Philosopher or Economist? (I.) (The “Invisible Hand” and the “Impartial Spectator” in Great Works of Adam Smith)
Bertók Rózsa: Morálfilozófus vagy közgazdász? (A „láthatatlan kéz” és az  „elfogulatlan szemlélet” Adam Smith műveiben)
Karikó Sándor: Az alázaton innen és túl (Robert Musil tanulsága)

 

Emlékezet: Rehák László

Ózer Ágnes: Rehák Lászlóról 2011-ben
Gábrity Molnár Irén: Emlékezés Rehák Lászlóra – munkatársaként

Perspektíva: Folyóiratélet

Géczi János: Footnote

Örökség

Rokay Péter: Egy bácskai uradalom három falvának élete a 15–16. század fordulóján
Snežana Božanić: A középkori szerb társadalom szórványtelepüléseinek határairól és határjeleiről (Csorba Béla fordítása)
Mándityné Zsivkovity Ágnes: Horvátok Pécs városában a XVII. század végén
Bárth János: Helytörténetírás és helyismereti monográfiaszerkesztés

Műhely

Kónya Sándor: Szent Anna-énekek Csókán
Pásztor Kicsi Mária: Mondatszerkezet és tempó
Romoda Renáta: Orvosi magatartás és reflexiók Munk Artúr irodalmi munkásságában

Szemle

Törteli Telek Márta: A széphalmi Mester (Ragyogni és munkálni)
Draginja Ramadanski: A felvilágosodás postalova(i) (Sava Babić: Mađarska civilizacija) (Beszédes István
fordítása)
Kelemen Emese: Utazás a romantika világában (A romantika terei)
Pál Tibor: A szerbek és Szerbia a XIX. századi magyar történetírásban (Agneš Ozer: Srbi i Srbija u mađarskoj istoriografiji XIX veka)
Roginer Oszkár: Szárits János – Ivan Sarić (Mirko Grlica: Ivan Sarić)
Móra Regina: A farmernadrágos próza (Csányi Erzsébet: Farmernadrágos próza vajdasági tükörben)
Szügyi Éva: regionális átalakulási folyamatok (Regionális átalakulási folyamatok a Nyugat-Balkán országaiban)
Dudás Attila: A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken – 2009 (A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken
– 2009
)
Máté Petrik Emese: A személyközpontú és a virtuális konferencia szintézisének lehetséges előnyei (Обшество, обшности, человек: в поисках »вечноîо мира«)
*
Jódal Kálmán: Pannónia hideg/All is Full of Love
Bence Erika: Bevezetés a halálba

Arhívum

Kiadványunk archívuma, letölthető PDF dokumentumok. Tovább...