Létünk 2011/1

társadalom • tudomány • kultúra

2011-1

TARTALOM

■■

Elmélet – történet – kísérlet

Mészáros Szécsényi Katalin: Létünk és a hőmérséklet – A termikus analízis alapelvei és gyakorlati alkalmazása

 

Emlékezet: Negyvenéves a Létünk

Várady Tibor: A Létünkről – Dilemmák megmaradásáról és megmaradásunkról negyven év távlatából

Árokszállási Borza Gyöngyi: Visszaemlékezés a Létünk 1976–1990 közötti időszakára
Bence Erika: Lét- és szövegformák 2011-ben

 

Emlékezet: Folyóirat-kultúra – Kiadói mozgásterek

Márfai Molnár László: Folyóirat-kultúra
Balázs Imre József: Magyar dada? (Megjegyzések az Is folyóiratról [1924–1925])
Bányai Éva: Domokos Géza mozgásterei (Közelítések a Kriterion Könyvkiadó háttérműködéseihez)

 

Perspektíva

Maria Dobrenov-Major: Is Globalisation Changing Students’ Learning?

 

Örökség

Lang Irma: Milan Konjović három budapesti kiállítása

 

Műhely

Draginja Ramadanski: Fordítás az egyéniség és a másság között (Pásztor Kicsi Mária fordítása)
Berényi Emőke: „A pesszimizmus: bátorság.” A Sorstalanság értelmezései Szirák Péter és Vári György monográfiáiban (II.)
Bata Mária: Mitikus fantázia Balázs Attila szövegvilágában (II.)

 

Szemle

Kocsis Árpád: Kockázati társadalom és felelősség (Kockázati társadalom és felelősség)
Kormos Ferenc: 12 majom – A tudósok mint a futurizmus apostolai? (12 tudós a 21. századról)
Bécsi Zsófia: Amikor már csak a kérdés marad (A nevelés mint érték)
Szlancsik Enikő: Titokzatos témák – Elméleti-történeti megközelítések (Hajdu Péter: Irodalom, történet, titok, idegenség)
Berényi Emőke: Az univerzumnak értelme van? (Miklós Ágnes Kata: Bűnös szövegek)
Gruber Enikő: Egy újabb Csáth-megközelítés („Csak nézni kell ezeket a rajzokat…”)
Ninkov K. Olga: Vajdasági festett üvegablakok (Korhecz Papp Zsuzsanna: Vitrázsok a Vajdaságban – Vitraži
u Vojvodini – Glasgemälde in der Vojvodina
)
Silling István: Milan Konjović festőművész életműve (Irma Lang: Milan Konjović [1898–1993])
Roginer Oszkár: A nő ereje (Miško Šuvaković: Moć žene: Katalin Ladik – The Power of a Woman:
Katalin Ladik
)
Rajsli Ilona: Vajdasági tájak, emberek (Silling István: Vajdasági magyar nyelvjárási olvasókönyv)
Törteli Telek Márta: Értékeink nyomában (Szenvedély és szolgálat)
Petrik Emese: A nemes érzelmek belső holdudvara (Balázs Lajos: Amikor az ember nincs es ezen
a világon
)
*
Czékus Géza: Korszerű módszertani kihívások (A szabadkai Magyar Tannyelvű  Tanítóképző Kar nemzetközi tudományos konferenciájáról)
Dudás Attila: Délvidéki magyar tudományos kutatások 2010-ben
Novák Anikó: A Dunáról (Összefoglaló a 9. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciáról)

Arhívum

Kiadványunk archívuma, letölthető PDF dokumentumok. Tovább...