Létünk 2010/1

társadalom • tudomány • kultúra

2010-1

TARTALOM

■■

Elmélet – történet – kísérlet
Barcsi Tamás: Konformitás és erkölcs
Binder Richárd: Teljes politikai bizalmatlanság a Rákosi-korszakban

 

Emlékezet: Csokonai Vitéz Mihály (1773–1805)
Szilágyi Márton: Egy irodalomtörténeti legenda genezise és funkciója

 

Emlékezet: Mikszáth Kálmán (1847–1910)
Bence Erika: Asztaltársaság és hírlap
Janovics Mária: A Mikszáth-novellák koncepciója

 

Perspektíva
Géczi János: Ikhthüsz
Czékus Géza: A darwinizmus mai tolmácsolása

 

Műhely
Roginer Oszkár: Irodalmi divatok 1910-ben
Drozdik-Popović Teodóra: Herceg János és a szerb irodalmi kultúra
Törteli Telek Márta: Kétnyelvűség és szövegértés
Kónya Sándor: A lourdes-i himnusz vajdasági rokon dallamai
Arany Zsuzsanna: A Kosztolányi kritikai kiadás műhelye és fórumai
Gruber Enikő: Kiss József vízépítő mérnök alakja és munkássága
Martonosi Mirella: Kiss Ernő halálra ítélése

 

Szemle
Petrik Emese: „Egyetlen mérce a lelkiismeret maradt” (Bényei Péter: A történelem és a tragikum vonzásában)
Gruber Enikő: Mi is az a Délvidék? (Mák Ferenc: A délvidéki magyarság válogatott történeti és honismereti bibliográfiája)
Móra Regina: „Az én iskolám” (Horváth Futó Hargita: Iskola-narratívák)
Szlancsik Enikő: Gion Nándor életművéről (Árpás Károly: Az építő-teremtő ember)
Janovics Mária: Jelenségek értelmezése (Orientation in the Occurrence)
*
Silling Léda: Néprajzi konferencia Topolyán
Bécsi Zsófia – Fébert Zsófia : Bizalom a gazdaságban, a gyógyításban és az oktatásban
Cini Zoltán: A nyelvújítás időszerűsége
Drobnyik Aranka: Hagyományos és modern oktatási rendszerek, tanártípusok és módszerek

Arhívum

Kiadványunk archívuma, letölthető PDF dokumentumok. Tovább...