Legyen Ön is az előfizetőnk!

A további részletekért
látogasson erre az oldalra!

A 2016/1-es szám TARTALOMMUTATÓJA

 

■■

 
Elmélet – történet – kísérlet: Élet(esemény), (ön)életrajz, napló, memoár
 
Gulyás József (1937–2014): Ludas könyve (Éjszakai feljegyzések, Ludas, 1999)
 
Bence Erika: A Ludas könyve mint komplex létmetafora
 
Rajsli Ilona: Az otthon nyelve Gulyás József ludasi naplójában
 

■■

 
Emlékezet
 
Hágen András: Egy közös magyar–szerb kutatás: a Milanković–Bacsák-ciklus
 

■■

 
Perspektíva
 
Lendák-Kabók Karolina: A vajdasági magyar diákok gender szempontú továbbtanulási szándékai
 

■■

 
Örökség
 
Jakus János: A „Z” hipotézis (A központi hatalmak és Románia háborúja Kelet-Magyarországon 1916-ban) (I.)
 
Csorba Béla: Rabszolgák még nem vagyunk (Egy katonanotesz a második világháború végéről és az amerikai hadifogságról)
 

■■

 
Műhely
 
Máté Zsuzsanna: Dante Commediájáról és Madách Tragédiájáról – az összehasonlító kutatás felől
 
Roginer Oszkár: Sajtószabadság, felügyelet és cenzúra(mentesség) (II.) (Zentai kisperiodikák 1945 és 1992 között)
 

■■

 
Szemle
 
Hózsa Éva: Német–magyar feszültségtérben (A magyarországi német irodalom távlatáról) (Erika Regner: Ungarndeutsche Literatur. Neue Perspektiven?) [A magyarországi német irodalom. Új perspektívák]
 
Bence Erika: A grófnő első világháborús naplója (Mindennek vége! Andrássy Ilona grófnő első világháborús naplója)
 
A. Sajti Enikő: Perben és haragban (Pihurik Judit: Perben és haragban világháborús önmagunkkal)
 
Szögi Henrietta: Változó világ (Változó világ – változó közösségek a Kárpát-medencében. Határhelyzetek VI.)
 
Romoda Renáta: A Kárpát-medence utazói (Homo Viator. Tanulmányok az irodalom-, nyelv- és kultúratudományok köréből)
 
Patyerek Réka: Ab ovo (A Philos című tudományos – irodalmi – művészeti folyóirat első számáról)
 

■■

 

 

OLVASSON LEGÚJABB, 2016/2-ES és 2016/3-AS SZÁMUNKRÓL!

A LÉTÜNK VIRTUÁLIS KONFERENCIÁJA – 2015

 

I. ELMÉLETI ÉS TÖRTÉNETI KUTATÁSOK  A DIGITÁLIS VILÁGBAN

■■ 

Németh Ferenc

Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

ferencnemet@yahoo.co.uk

 

A BÁNÁTI  MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI  KUTATÁSOK  SAJÁTOSSÁGAI ÉS  KIHÍVÁSAI  A  21. SZÁZAD ELEJÉN

 

■■ 

Szilágyi Mária

Újvidéki Egyetem, Műszaki Tudományok Kara,

Építészeti és Urbanisztikai Tanszék, Újvidék

szilágyimari@gmail.com

 

A BÁNSÁGI FALVAK KUTATÁSA A MODERN VÍVMÁNYOK SEGÍTSÉGÉVEL

 

■■ 

Fehér Viktor

Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék

fehvik@gmail.com

 

A RÁKÓCZI-VONAT  KULTUSZA BÁCS-BODROG ÉS TORONTÁL VÁRMEGYÉBEN

 

■■ 

 

II. DIGITÁLIS KOR – CYBER PLACE – OKTATÁSI ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYI KÉRDÉSEK

 

■■ 

Rimai Dávid

Pécsi Tudományegyetem,  BTK,  Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola, Pécs

neceodamien3@gmail.com

 

BEVEZETÉS A TECHNOKID FOGALOMHOZ ÉS JELENSÉGHEZ

 

■■ 

Ispánovics Csapó Julianna

Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék

csapo@eunet.rs

 

A BIBLIOGRÁFIAI ADAT A KIBERTÉRBEN ÉS AZ ISKOLÁBAN

 

■■ 

Kőrösi Gábor

Szegedi Tudományegyetem, TTIK, Informatikai Doktori Iskola, Szeged

korosig@inf.u-szeged.hu

 

A DIGITÁLIS OKTATÁSI MÓDSZEREK HATÁSFOKÁNAK FELMÉRÉSE AZ EYE-TRACKING TECHNOLÓGIA SEGÍTSÉGÉVEL

 

■■ 

Aknai Dóra Orsolya

Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és

EGYMI – IKT-Masterminds Kutatócsoport, Veszprém

doraorsolya@gmail.com

 

A DIGITÁLIS PEDAGÓGUS FEGYVERTÁRA” HÁLÓZATOS TANULÁSI KÖRNYEZETBEN

 

■■ 

Éva Tóth

Ceglédi SZC Nagykátai Ipari Szakközépiskolája és Szakiskolája, Nagykáta

evitoth84@gmail.com

 

PROJECTS INVOLVING ICT IN VOCATIONAL SCHOOLS

 

■■ 

Esztelecki Péter

Szegedi Tudományegyetem, TTIK, Informatikai Doktori Iskola, Szeged

epeter@inf.u-szeged.hu

 

A VIDEÓK SZEREPE AZ ONLINE TANANYAGOK FELÉPÍTÉSÉBEN

 

■■ 

Pásztor-Kicsi Mária

Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék

manyipsztorkicsi@gmail.com

 

ELVISELHETETLEN KAMASZOK, VAGY INGERSZEGÉNY TANULÁSI KÖRNYEZET?

Tanári pozíció a netnemzedékek igényeivel és elvárásaival szemben

 

■■ 

Hajduné László Zita

Pécsi Tudományegyetem, Sporttudományi és Testnevelési Intézet

Egyéni Sportágak Elmélete és Módszertan Tanszék, Pécs

zita@gamma.ttk.pte.hu

 

A TESTNEVELÉS TANTÁRGY ORIENTÁCIÓJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK KOMPARATÍV ELEMZÉSE

 

■■ 

Bertók Rózsa

Pécsi Tudományegyetem, BTK, Filozófia Tanszék

rozsa.bertok@gmail.com

 

Bécsi Zsófia

Pécsi Tudományegyetem, BTK, Filozófia Doktori Iskola

becsizsofi@gmail.com

 

SZÖRNYEKET NEVELÜNK?

Az egyén válságának rétegei a 21. században

 

■■ 

 

III. OLVASÁSKULTÚRA ÉS IRODALOM A KIBERTÉRBEN

 

■■ 

Plonický Tamás

Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Doktori Iskola, Komárom

plonicky.tamas@gmail.com

 

OLVASÁSI TENDENCIÁK A TECHNIKA VILÁGÁBAN

 

■■ 

Fehér Péter

Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar,

Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézet, Veszprém

feherp1@t-online.hu

 

OLVASSUNK! –  DIGITÁLISAN ÉS/VAGY PAPÍRON?! PROBLÉMÁK A DIGITÁLIS SZÖVEGÉRTÉS KÖRÜL

 

■■ 

Törteli Telek Márta

Újvidéki Egyetem, Interdiszciplináris és Multikulturális Tanulmányi Központ, Doktori Képzés, Újvidék

ttmarta76@gmail.com

 

A DIGITÁLIS SZÖVEGEK ÉRTŐ OLVASÁSA

 

■■ 

Kulcsár Sarolta

Újvidéki Egyetem, BTK, Nyelv- és Irodalomtudományi Doktori Iskola, Újvidék – Pro Scientia Naturae Alapítvány, Zenta

kulcsar.sarolta1988@gmail.com

 

INTERAKTIVITÁS ÉS KREATIVITÁS AZ IRODALMI MŰVEK FORGATAGÁBAN

Élményközpontú irodalomtanítás a Z generáció számára

 

■■ 

Romoda Renáta

Újvidéki Egyetem, BTK, Irodalom- és Nyelvtudományi Doktrori Iskola, Újvidék

renataromoda@gmail.com

 

AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KUTATÁS LEHETŐSÉGEI  A VILÁGHÁLÓ SEGÍTSÉGÉVEL 

 

■■ 

Rizsányi Attila

Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék

rizsati@gmail.com

 

A MEGSZÓLALTATÁS MINT VERSÉRTELMEZÉSILEHETŐSÉG

 

■■ 

Kocsis Lenke

Újvidéki Egyetem, BTK, Nyelv- és Irodalomtudományi Doktori Iskola, Újvidék

lenkeko@gmail.com

 

A BYRON-KUTATÁS LEHETŐSÉGEI A KIBERTÉRBEN

 

■■ 

 

POSZTERSZEKCIÓ

 

■■ 

 

Roginer Oszkár

Pécsi Tudományegyetem, BTK, Irodalomtudományi Doktori Iskola

Joint Degree Sociology MA: Sveučilište u Zadru – KFU Graz

rogoxar@gmail.com

 

SAJTÓSZABADSÁG, FELÜGYELET ÉS CENZÚRA(MENTESSÉG)

Digitalizált zentai kisperiodikák 1945 és 1992 között

 

 

Nézze meg a konferencia előzetesét!

ARCHÍVUM

Kiadványunk archívuma, letölthető PDF dokumentumok. Tovább...

Hírek

2016. jún. 20.

Magyar Szó

Vélemény/Jegyzet/Messék

2016. jún. 15.

Hét Nap

A Létünk 2016/1-es számáról

2016. jún. 11.

Philobiblon – “Lucian Blaga” Központi Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár

Bence Erika “Virtuális irodalomtörténet” című kötetéről

2016. jún. 10.

Módszertani Közlöny – MTTK Szabadka

A Létünk 2015/4. számáról