Legyen Ön is az előfizetőnk!

A további részletekért
látogasson erre az oldalra!

A 2016/1-es szám TARTALOMMUTATÓJA

 

■■

 
Elmélet – történet – kísérlet: Élet(esemény), (ön)életrajz, napló, memoár
 
Gulyás József (1937–2014): Ludas könyve (Éjszakai feljegyzések, Ludas, 1999)
 
Bence Erika: A Ludas könyve mint komplex létmetafora
 
Rajsli Ilona: Az otthon nyelve Gulyás József ludasi naplójában
 

■■

 
Emlékezet
 
Hágen András: Egy közös magyar–szerb kutatás: a Milanković–Bacsák-ciklus
 

■■

 
Perspektíva
 
Lendák-Kabók Karolina: A vajdasági magyar diákok gender szempontú továbbtanulási szándékai
 

■■

 
Örökség
 
Jakus János: A „Z” hipotézis (A központi hatalmak és Románia háborúja Kelet-Magyarországon 1916-ban) (I.)
 
Csorba Béla: Rabszolgák még nem vagyunk (Egy katonanotesz a második világháború végéről és az amerikai hadifogságról)
 

■■

 
Műhely
 
Máté Zsuzsanna: Dante Commediájáról és Madách Tragédiájáról – az összehasonlító kutatás felől
 
Roginer Oszkár: Sajtószabadság, felügyelet és cenzúra(mentesség) (II.) (Zentai kisperiodikák 1945 és 1992 között)
 

■■

 
Szemle
 
Hózsa Éva: Német–magyar feszültségtérben (A magyarországi német irodalom távlatáról) (Erika Regner: Ungarndeutsche Literatur. Neue Perspektiven?) [A magyarországi német irodalom. Új perspektívák]
 
Bence Erika: A grófnő első világháborús naplója (Mindennek vége! Andrássy Ilona grófnő első világháborús naplója)
 
A. Sajti Enikő: Perben és haragban (Pihurik Judit: Perben és haragban világháborús önmagunkkal)
 
Szögi Henrietta: Változó világ (Változó világ – változó közösségek a Kárpát-medencében. Határhelyzetek VI.)
 
Romoda Renáta: A Kárpát-medence utazói (Homo Viator. Tanulmányok az irodalom-, nyelv- és kultúratudományok köréből)
 
Patyerek Réka: Ab ovo (A Philos című tudományos – irodalmi – művészeti folyóirat első számáról)
 

■■

 

 

OLVASSON LEGÚJABB, 2016/2-ES és 2016/3-AS SZÁMUNKRÓL!

A LÉTÜNK VIRTUÁLIS KONFERENCIÁJA – 2015

 

I. ELMÉLETI ÉS TÖRTÉNETI KUTATÁSOK  A DIGITÁLIS VILÁGBAN

■■ 

Németh Ferenc

Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

ferencnemet@yahoo.co.uk

 

A BÁNÁTI  MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI  KUTATÁSOK  SAJÁTOSSÁGAI ÉS  KIHÍVÁSAI  A  21. SZÁZAD ELEJÉN

 

■■ 

Szilágyi Mária

Újvidéki Egyetem, Műszaki Tudományok Kara,

Építészeti és Urbanisztikai Tanszék, Újvidék

szilágyimari@gmail.com

 

A BÁNSÁGI FALVAK KUTATÁSA A MODERN VÍVMÁNYOK SEGÍTSÉGÉVEL

 

■■ 

Fehér Viktor

Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék

fehvik@gmail.com

 

A RÁKÓCZI-VONAT  KULTUSZA BÁCS-BODROG ÉS TORONTÁL VÁRMEGYÉBEN

 

■■ 

 

II. DIGITÁLIS KOR – CYBER PLACE – OKTATÁSI ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYI KÉRDÉSEK

 

■■ 

Rimai Dávid

Pécsi Tudományegyetem,  BTK,  Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola, Pécs

neceodamien3@gmail.com

 

BEVEZETÉS A TECHNOKID FOGALOMHOZ ÉS JELENSÉGHEZ

 

■■ 

Ispánovics Csapó Julianna

Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék

csapo@eunet.rs

 

A BIBLIOGRÁFIAI ADAT A KIBERTÉRBEN ÉS AZ ISKOLÁBAN

 

■■ 

Kőrösi Gábor

Szegedi Tudományegyetem, TTIK, Informatikai Doktori Iskola, Szeged

korosig@inf.u-szeged.hu

 

A DIGITÁLIS OKTATÁSI MÓDSZEREK HATÁSFOKÁNAK FELMÉRÉSE AZ EYE-TRACKING TECHNOLÓGIA SEGÍTSÉGÉVEL

 

■■ 

Aknai Dóra Orsolya

Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és

EGYMI – IKT-Masterminds Kutatócsoport, Veszprém

doraorsolya@gmail.com

 

A DIGITÁLIS PEDAGÓGUS FEGYVERTÁRA” HÁLÓZATOS TANULÁSI KÖRNYEZETBEN

 

■■ 

Éva Tóth

Ceglédi SZC Nagykátai Ipari Szakközépiskolája és Szakiskolája, Nagykáta

evitoth84@gmail.com

 

PROJECTS INVOLVING ICT IN VOCATIONAL SCHOOLS

 

■■ 

Esztelecki Péter

Szegedi Tudományegyetem, TTIK, Informatikai Doktori Iskola, Szeged

epeter@inf.u-szeged.hu

 

A VIDEÓK SZEREPE AZ ONLINE TANANYAGOK FELÉPÍTÉSÉBEN

 

■■ 

Pásztor-Kicsi Mária

Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék

manyipsztorkicsi@gmail.com

 

ELVISELHETETLEN KAMASZOK, VAGY INGERSZEGÉNY TANULÁSI KÖRNYEZET?

Tanári pozíció a netnemzedékek igényeivel és elvárásaival szemben

 

■■ 

Hajduné László Zita

Pécsi Tudományegyetem, Sporttudományi és Testnevelési Intézet

Egyéni Sportágak Elmélete és Módszertan Tanszék, Pécs

zita@gamma.ttk.pte.hu

 

A TESTNEVELÉS TANTÁRGY ORIENTÁCIÓJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK KOMPARATÍV ELEMZÉSE

 

■■ 

Bertók Rózsa

Pécsi Tudományegyetem, BTK, Filozófia Tanszék

rozsa.bertok@gmail.com

 

Bécsi Zsófia

Pécsi Tudományegyetem, BTK, Filozófia Doktori Iskola

becsizsofi@gmail.com

 

SZÖRNYEKET NEVELÜNK?

Az egyén válságának rétegei a 21. században

 

■■ 

 

III. OLVASÁSKULTÚRA ÉS IRODALOM A KIBERTÉRBEN

 

■■ 

Plonický Tamás

Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Doktori Iskola, Komárom

plonicky.tamas@gmail.com

 

OLVASÁSI TENDENCIÁK A TECHNIKA VILÁGÁBAN

 

■■ 

Fehér Péter

Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar,

Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézet, Veszprém

feherp1@t-online.hu

 

OLVASSUNK! –  DIGITÁLISAN ÉS/VAGY PAPÍRON?! PROBLÉMÁK A DIGITÁLIS SZÖVEGÉRTÉS KÖRÜL

 

■■ 

Törteli Telek Márta

Újvidéki Egyetem, Interdiszciplináris és Multikulturális Tanulmányi Központ, Doktori Képzés, Újvidék

ttmarta76@gmail.com

 

A DIGITÁLIS SZÖVEGEK ÉRTŐ OLVASÁSA

 

■■ 

Kulcsár Sarolta

Újvidéki Egyetem, BTK, Nyelv- és Irodalomtudományi Doktori Iskola, Újvidék – Pro Scientia Naturae Alapítvány, Zenta

kulcsar.sarolta1988@gmail.com

 

INTERAKTIVITÁS ÉS KREATIVITÁS AZ IRODALMI MŰVEK FORGATAGÁBAN

Élményközpontú irodalomtanítás a Z generáció számára

 

■■ 

Romoda Renáta

Újvidéki Egyetem, BTK, Irodalom- és Nyelvtudományi Doktrori Iskola, Újvidék

renataromoda@gmail.com

 

AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KUTATÁS LEHETŐSÉGEI  A VILÁGHÁLÓ SEGÍTSÉGÉVEL 

 

■■ 

Rizsányi Attila

Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék

rizsati@gmail.com

 

A MEGSZÓLALTATÁS MINT VERSÉRTELMEZÉSILEHETŐSÉG

 

■■ 

Kocsis Lenke

Újvidéki Egyetem, BTK, Nyelv- és Irodalomtudományi Doktori Iskola, Újvidék

lenkeko@gmail.com

 

A BYRON-KUTATÁS LEHETŐSÉGEI A KIBERTÉRBEN

 

■■ 

 

POSZTERSZEKCIÓ

 

■■ 

 

Roginer Oszkár

Pécsi Tudományegyetem, BTK, Irodalomtudományi Doktori Iskola

Joint Degree Sociology MA: Sveučilište u Zadru – KFU Graz

rogoxar@gmail.com

 

SAJTÓSZABADSÁG, FELÜGYELET ÉS CENZÚRA(MENTESSÉG)

Digitalizált zentai kisperiodikák 1945 és 1992 között

 

 

Nézze meg a konferencia előzetesét!

ARCHÍVUM

Kiadványunk archívuma, letölthető PDF dokumentumok. Tovább...

Hírek

2016. márc. 27.

Hét Nap

A Létünk 2015. évi különszámáról a Múzsaidézőben

2016. márc. 14.

Hét Nap

Interjú Roginer Oszkárral

2016. márc. 08.

Vajdaság Ma

Pécsett jelent meg Bence Erika és Németh Ferenc tanulmánykötete angol nyelven

2016. márc. 03.

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet

Gulyás József összegyűjtött versei II. kötetéről