A LÉTÜNK 2017/2-ES (JOGI) SZÁMÁNAK TÉMÁI

– A TÖRTÉNELMI/TÖRTÉNETI ALKOTMÁNY ÉS ÉRTEMEZÉSI KÉRDÉSEI AZ ÚJ MAGYAR ALAPTÖRVÉNY
FÉNYÉBEN
– A NEMZETISÉGI AUTONÓMIA FOGALMÁRÓL ÉS NEMZETKÖZI JOGI ALAPJAIRÓL
– AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS SZERBIA: TÁVOLODÓ KÖZELSÉG?
– AUTONÓMIA ÉS MAGYAR NEMZETPOLITIKA
– NYELVI ÉS KISEBBSÉGI JOGAINK VÉDELME A KÖZTÁRSASÁGI PARLAMENTBEN
– SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSÜNK ÚJ FÓRUMA: A VAJDASÁGI MAGYAR JOGÁSZ EGYLET
– A NEMZETI KISEBBSÉGEK JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ CSELEKVÉSI TERV – A NYELV- ÉS
ÍRÁSHASZNÁLATHOZ VALÓ JOG ÉS A KÖZSZEKTORBAN VALÓ MEGFELELŐ KÉPVISELTSÉGHEZ VALÓ JOG
MEGVALÓSULÁSA
– A NEMZETI KISEBBSÉGEK JOGAINAK ÉS SZABADSÁGJOGAINAK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY
ÁTTEKINTÉSE
– JOGGYAKORLAT ÉS JOGHARMONIZÁCIÓ KISEBBSÉGI ÉS NYELVHASZNÁLATI TÖRVÉNYEINK
VONATKOZÁSÁBAN: A NEMZETI KISEBBSÉGEK NEMZETI TANÁCSAIRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY
– HIVATALOS NYELV- ÉS ÍRÁSHASZNÁLAT (ELMÉLET ÉS LEHETŐSÉG)
– KÖZJEGYZŐI TEVÉKENYSÉG AZ ANYANYELV HIVATALOS HASZNÁLATÁNAK SZOLGÁLATÁBAN
– A JOGELLENES HALÁSZAT BÜNTETŐJOGI TENDENCIÁI MAGYARORSZÁGON

ARCHÍVUM

Kiadványunk archívuma, letölthető PDF dokumentumok. Tovább...

Hírek