A LÉTÜNK 2016/3-AS, TEMATIKUS SZÁMÁNAK TARTALMA:

 

A FILOZÓFIA HATÁRAI

Szerkesztette: Bene Adrián

 

Bevezető (Bene Adrián)
 

■■

 
Tanulmányok
 
Barcsi Tamás: Lukács és Hauser Dosztojevszkijről
 
Szabó Gábor: Az emberi jogi alapú fejlődés és a nők jogai
 
Tóth I. János: Az alacsony mértékű gyermekvállalás morális vonatkozásai
 
Máté István: A Digital Forensic Science társadalomtudományi aspektusai
 
Popovics Zoltán: Passzivitás – a művészet hatalma
 
Marosán Bence Péter: Edmund Husserl és a filozófia határai
 
Bene Adrián: A másik átélt teste a késői Sartre-nál
 

■■

 
Recenziók
 
Szücs Attila András: Triplex interpretáció a dupplex effectus kézikönyvéhez
(Kettős hatás. Helyettesíthető-e az etika a matematikával?)

 
Szabó Rafael Ákos: A magyar filozófia francia kapcsolatai (Pro Philosophia Évkönyv 2012/13)
 
Hrubi Attila: Keresztül-kasul  (Passim Filozófiai Folyóirat [1998–2013])
 

■■

 

 

OLVASSON LEGÚJABB, 2016/4-ES SZÁMUNKRÓL!

A LÉTÜNK VIRTUÁLIS KONFERENCIÁJA – 2015

 

I. ELMÉLETI ÉS TÖRTÉNETI KUTATÁSOK  A DIGITÁLIS VILÁGBAN

■■ 

Németh Ferenc

Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

ferencnemet@yahoo.co.uk

 

A BÁNÁTI  MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI  KUTATÁSOK  SAJÁTOSSÁGAI ÉS  KIHÍVÁSAI  A  21. SZÁZAD ELEJÉN

 

■■ 

Szilágyi Mária

Újvidéki Egyetem, Műszaki Tudományok Kara,

Építészeti és Urbanisztikai Tanszék, Újvidék

szilágyimari@gmail.com

 

A BÁNSÁGI FALVAK KUTATÁSA A MODERN VÍVMÁNYOK SEGÍTSÉGÉVEL

 

■■ 

Fehér Viktor

Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék

fehvik@gmail.com

 

A RÁKÓCZI-VONAT  KULTUSZA BÁCS-BODROG ÉS TORONTÁL VÁRMEGYÉBEN

 

■■ 

 

II. DIGITÁLIS KOR – CYBER PLACE – OKTATÁSI ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYI KÉRDÉSEK

 

■■ 

Rimai Dávid

Pécsi Tudományegyetem,  BTK,  Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola, Pécs

neceodamien3@gmail.com

 

BEVEZETÉS A TECHNOKID FOGALOMHOZ ÉS JELENSÉGHEZ

 

■■ 

Ispánovics Csapó Julianna

Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék

csapo@eunet.rs

 

A BIBLIOGRÁFIAI ADAT A KIBERTÉRBEN ÉS AZ ISKOLÁBAN

 

■■ 

Kőrösi Gábor

Szegedi Tudományegyetem, TTIK, Informatikai Doktori Iskola, Szeged

korosig@inf.u-szeged.hu

 

A DIGITÁLIS OKTATÁSI MÓDSZEREK HATÁSFOKÁNAK FELMÉRÉSE AZ EYE-TRACKING TECHNOLÓGIA SEGÍTSÉGÉVEL

 

■■ 

Aknai Dóra Orsolya

Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és

EGYMI – IKT-Masterminds Kutatócsoport, Veszprém

doraorsolya@gmail.com

 

A DIGITÁLIS PEDAGÓGUS FEGYVERTÁRA” HÁLÓZATOS TANULÁSI KÖRNYEZETBEN

 

■■ 

Éva Tóth

Ceglédi SZC Nagykátai Ipari Szakközépiskolája és Szakiskolája, Nagykáta

evitoth84@gmail.com

 

PROJECTS INVOLVING ICT IN VOCATIONAL SCHOOLS

 

■■ 

Esztelecki Péter

Szegedi Tudományegyetem, TTIK, Informatikai Doktori Iskola, Szeged

epeter@inf.u-szeged.hu

 

A VIDEÓK SZEREPE AZ ONLINE TANANYAGOK FELÉPÍTÉSÉBEN

 

■■ 

Pásztor-Kicsi Mária

Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék

manyipsztorkicsi@gmail.com

 

ELVISELHETETLEN KAMASZOK, VAGY INGERSZEGÉNY TANULÁSI KÖRNYEZET?

Tanári pozíció a netnemzedékek igényeivel és elvárásaival szemben

 

■■ 

Hajduné László Zita

Pécsi Tudományegyetem, Sporttudományi és Testnevelési Intézet

Egyéni Sportágak Elmélete és Módszertan Tanszék, Pécs

zita@gamma.ttk.pte.hu

 

A TESTNEVELÉS TANTÁRGY ORIENTÁCIÓJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK KOMPARATÍV ELEMZÉSE

 

■■ 

Bertók Rózsa

Pécsi Tudományegyetem, BTK, Filozófia Tanszék

rozsa.bertok@gmail.com

 

Bécsi Zsófia

Pécsi Tudományegyetem, BTK, Filozófia Doktori Iskola

becsizsofi@gmail.com

 

SZÖRNYEKET NEVELÜNK?

Az egyén válságának rétegei a 21. században

 

■■ 

 

III. OLVASÁSKULTÚRA ÉS IRODALOM A KIBERTÉRBEN

 

■■ 

Plonický Tamás

Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Doktori Iskola, Komárom

plonicky.tamas@gmail.com

 

OLVASÁSI TENDENCIÁK A TECHNIKA VILÁGÁBAN

 

■■ 

Fehér Péter

Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar,

Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézet, Veszprém

feherp1@t-online.hu

 

OLVASSUNK! –  DIGITÁLISAN ÉS/VAGY PAPÍRON?! PROBLÉMÁK A DIGITÁLIS SZÖVEGÉRTÉS KÖRÜL

 

■■ 

Törteli Telek Márta

Újvidéki Egyetem, Interdiszciplináris és Multikulturális Tanulmányi Központ, Doktori Képzés, Újvidék

ttmarta76@gmail.com

 

A DIGITÁLIS SZÖVEGEK ÉRTŐ OLVASÁSA

 

■■ 

Kulcsár Sarolta

Újvidéki Egyetem, BTK, Nyelv- és Irodalomtudományi Doktori Iskola, Újvidék – Pro Scientia Naturae Alapítvány, Zenta

kulcsar.sarolta1988@gmail.com

 

INTERAKTIVITÁS ÉS KREATIVITÁS AZ IRODALMI MŰVEK FORGATAGÁBAN

Élményközpontú irodalomtanítás a Z generáció számára

 

■■ 

Romoda Renáta

Újvidéki Egyetem, BTK, Irodalom- és Nyelvtudományi Doktrori Iskola, Újvidék

renataromoda@gmail.com

 

AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KUTATÁS LEHETŐSÉGEI  A VILÁGHÁLÓ SEGÍTSÉGÉVEL 

 

■■ 

Rizsányi Attila

Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék

rizsati@gmail.com

 

A MEGSZÓLALTATÁS MINT VERSÉRTELMEZÉSILEHETŐSÉG

 

■■ 

Kocsis Lenke

Újvidéki Egyetem, BTK, Nyelv- és Irodalomtudományi Doktori Iskola, Újvidék

lenkeko@gmail.com

 

A BYRON-KUTATÁS LEHETŐSÉGEI A KIBERTÉRBEN

 

■■ 

 

POSZTERSZEKCIÓ

 

■■ 

 

Roginer Oszkár

Pécsi Tudományegyetem, BTK, Irodalomtudományi Doktori Iskola

Joint Degree Sociology MA: Sveučilište u Zadru – KFU Graz

rogoxar@gmail.com

 

SAJTÓSZABADSÁG, FELÜGYELET ÉS CENZÚRA(MENTESSÉG)

Digitalizált zentai kisperiodikák 1945 és 1992 között

 

 

Nézze meg a konferencia előzetesét!

ARCHÍVUM

Kiadványunk archívuma, letölthető PDF dokumentumok. Tovább...

Hírek

2016. nov. 29.

Szabad Magyar Szó

Irodalom, Kultúra (recenzió)

2016. nov. 27.

Szabad Magyar Szó

Közélet (interjú)

2016. nov. 09.

Szabad Magyar Szó

Irodalom, Kultúra (hír)

2016. okt. 26.

Magyar Szó

Közélet/Oktatás