Legyen Ön is az előfizetőnk!

A további részletekért
látogasson erre az oldalra!

A 2016/2-es szám TARTALOMMUTATÓJA

 

■■

 
Elmélet – történet – kísérlet
 
Thomka Beáta: Lezárulás, újrakezdés, folytatás (Exjugoszláv prózai tradíció a nagyvilágban)
 

■■

 
Emlékezet

 

Zóka Péter:  A kitalált hagyományoktól a posztnemzeti állapotig (A nacionalizmus újraértelmezésének kísérlete Eric Hobsbawm és Jürgen Habermas elméleteinek kritikája által)
 
Barcsi, Tamás: The cruelty of animal humanism and the last sacrifice [Az animális humanizmus kegyetlensége és az utolsó áldozat]

 

■■

 
Perspektíva
 
Európa válságmodelljei – A globalizációtól a migrációig

(Szerkesztette: Beretka Katinka)
 
Arató Krisztina–Koller Boglárka: EU: válságdiagnózis és lehetséges terápia
 
Varga András: Hiányos demokrácia, sikertelen válságkezelés
 
Klenanc Miklós: Variációk demokratikus deficitre
 
Roberta Medda-Windischer: Régi és új kisebbségek: sokféleség-kezelés és szociális kohézió a kisebbségi jogok szemszögéből [Old and new minorities: diversity governance and social cohesion from the perspective of minority rights] (Beretka Katinka fordítása)
 
Eplényi Kata: Egy további „kis lépés” – Kisebbségekkel kapcsolatos fejlemények/események az európai intézményekben 2014 során [A Further Minor Step–Minority-Related (D)eve(lopme)nts within the European Institutions throughout 2014] (Bíró Anna fordítása)
 
Gyeney Laura: A szociális turizmus kérdése az Európai Unió Bíróságának joggyakorlatában
 
Blazsek Virág: A globális pénzügyi folyamatok európai vetületei
 
Horváthy Balázs: A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerség és a multilaterális kereskedelempolitika válsága

 

■■

 
Örökség
 
Jakus János: A „Z” hipotézis (A központi hatalmak és Románia háborúja Kelet-Magyarországon 1916-ban) (II.)
 

■■

 
Műhely
 
A. Gergely András: Kisebbségháttér: egy út a politika antropológiájához (I.)
 
Tóth I. János: Crisis and consciousness of crisis [Válság és válságtudat]

 

■■

 
Szemle
 
Bence Erika: Hét évtized csend (Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni: Napló I–II., 1935–1946)
 
Draginja Ramadanski: Egyén és társadalom (Erika Bence–Ferenc Németh: Individual and Society) (Utasi Anikó fordítása)

 

■■

 

 

OLVASSON LEGÚJABB, 2016/3-AS SZÁMUNKRÓL!

A LÉTÜNK VIRTUÁLIS KONFERENCIÁJA – 2015

 

I. ELMÉLETI ÉS TÖRTÉNETI KUTATÁSOK  A DIGITÁLIS VILÁGBAN

■■ 

Németh Ferenc

Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

ferencnemet@yahoo.co.uk

 

A BÁNÁTI  MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI  KUTATÁSOK  SAJÁTOSSÁGAI ÉS  KIHÍVÁSAI  A  21. SZÁZAD ELEJÉN

 

■■ 

Szilágyi Mária

Újvidéki Egyetem, Műszaki Tudományok Kara,

Építészeti és Urbanisztikai Tanszék, Újvidék

szilágyimari@gmail.com

 

A BÁNSÁGI FALVAK KUTATÁSA A MODERN VÍVMÁNYOK SEGÍTSÉGÉVEL

 

■■ 

Fehér Viktor

Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék

fehvik@gmail.com

 

A RÁKÓCZI-VONAT  KULTUSZA BÁCS-BODROG ÉS TORONTÁL VÁRMEGYÉBEN

 

■■ 

 

II. DIGITÁLIS KOR – CYBER PLACE – OKTATÁSI ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYI KÉRDÉSEK

 

■■ 

Rimai Dávid

Pécsi Tudományegyetem,  BTK,  Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola, Pécs

neceodamien3@gmail.com

 

BEVEZETÉS A TECHNOKID FOGALOMHOZ ÉS JELENSÉGHEZ

 

■■ 

Ispánovics Csapó Julianna

Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék

csapo@eunet.rs

 

A BIBLIOGRÁFIAI ADAT A KIBERTÉRBEN ÉS AZ ISKOLÁBAN

 

■■ 

Kőrösi Gábor

Szegedi Tudományegyetem, TTIK, Informatikai Doktori Iskola, Szeged

korosig@inf.u-szeged.hu

 

A DIGITÁLIS OKTATÁSI MÓDSZEREK HATÁSFOKÁNAK FELMÉRÉSE AZ EYE-TRACKING TECHNOLÓGIA SEGÍTSÉGÉVEL

 

■■ 

Aknai Dóra Orsolya

Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és

EGYMI – IKT-Masterminds Kutatócsoport, Veszprém

doraorsolya@gmail.com

 

A DIGITÁLIS PEDAGÓGUS FEGYVERTÁRA” HÁLÓZATOS TANULÁSI KÖRNYEZETBEN

 

■■ 

Éva Tóth

Ceglédi SZC Nagykátai Ipari Szakközépiskolája és Szakiskolája, Nagykáta

evitoth84@gmail.com

 

PROJECTS INVOLVING ICT IN VOCATIONAL SCHOOLS

 

■■ 

Esztelecki Péter

Szegedi Tudományegyetem, TTIK, Informatikai Doktori Iskola, Szeged

epeter@inf.u-szeged.hu

 

A VIDEÓK SZEREPE AZ ONLINE TANANYAGOK FELÉPÍTÉSÉBEN

 

■■ 

Pásztor-Kicsi Mária

Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék

manyipsztorkicsi@gmail.com

 

ELVISELHETETLEN KAMASZOK, VAGY INGERSZEGÉNY TANULÁSI KÖRNYEZET?

Tanári pozíció a netnemzedékek igényeivel és elvárásaival szemben

 

■■ 

Hajduné László Zita

Pécsi Tudományegyetem, Sporttudományi és Testnevelési Intézet

Egyéni Sportágak Elmélete és Módszertan Tanszék, Pécs

zita@gamma.ttk.pte.hu

 

A TESTNEVELÉS TANTÁRGY ORIENTÁCIÓJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK KOMPARATÍV ELEMZÉSE

 

■■ 

Bertók Rózsa

Pécsi Tudományegyetem, BTK, Filozófia Tanszék

rozsa.bertok@gmail.com

 

Bécsi Zsófia

Pécsi Tudományegyetem, BTK, Filozófia Doktori Iskola

becsizsofi@gmail.com

 

SZÖRNYEKET NEVELÜNK?

Az egyén válságának rétegei a 21. században

 

■■ 

 

III. OLVASÁSKULTÚRA ÉS IRODALOM A KIBERTÉRBEN

 

■■ 

Plonický Tamás

Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Doktori Iskola, Komárom

plonicky.tamas@gmail.com

 

OLVASÁSI TENDENCIÁK A TECHNIKA VILÁGÁBAN

 

■■ 

Fehér Péter

Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar,

Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézet, Veszprém

feherp1@t-online.hu

 

OLVASSUNK! –  DIGITÁLISAN ÉS/VAGY PAPÍRON?! PROBLÉMÁK A DIGITÁLIS SZÖVEGÉRTÉS KÖRÜL

 

■■ 

Törteli Telek Márta

Újvidéki Egyetem, Interdiszciplináris és Multikulturális Tanulmányi Központ, Doktori Képzés, Újvidék

ttmarta76@gmail.com

 

A DIGITÁLIS SZÖVEGEK ÉRTŐ OLVASÁSA

 

■■ 

Kulcsár Sarolta

Újvidéki Egyetem, BTK, Nyelv- és Irodalomtudományi Doktori Iskola, Újvidék – Pro Scientia Naturae Alapítvány, Zenta

kulcsar.sarolta1988@gmail.com

 

INTERAKTIVITÁS ÉS KREATIVITÁS AZ IRODALMI MŰVEK FORGATAGÁBAN

Élményközpontú irodalomtanítás a Z generáció számára

 

■■ 

Romoda Renáta

Újvidéki Egyetem, BTK, Irodalom- és Nyelvtudományi Doktrori Iskola, Újvidék

renataromoda@gmail.com

 

AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KUTATÁS LEHETŐSÉGEI  A VILÁGHÁLÓ SEGÍTSÉGÉVEL 

 

■■ 

Rizsányi Attila

Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék

rizsati@gmail.com

 

A MEGSZÓLALTATÁS MINT VERSÉRTELMEZÉSILEHETŐSÉG

 

■■ 

Kocsis Lenke

Újvidéki Egyetem, BTK, Nyelv- és Irodalomtudományi Doktori Iskola, Újvidék

lenkeko@gmail.com

 

A BYRON-KUTATÁS LEHETŐSÉGEI A KIBERTÉRBEN

 

■■ 

 

POSZTERSZEKCIÓ

 

■■ 

 

Roginer Oszkár

Pécsi Tudományegyetem, BTK, Irodalomtudományi Doktori Iskola

Joint Degree Sociology MA: Sveučilište u Zadru – KFU Graz

rogoxar@gmail.com

 

SAJTÓSZABADSÁG, FELÜGYELET ÉS CENZÚRA(MENTESSÉG)

Digitalizált zentai kisperiodikák 1945 és 1992 között

 

 

Nézze meg a konferencia előzetesét!

ARCHÍVUM

Kiadványunk archívuma, letölthető PDF dokumentumok. Tovább...

Hírek

2016. szept. 22.
2016. jún. 20.

Magyar Szó

Vélemény/Jegyzet/Messék